Warsztaty te mają na celu zapoznanie dzieci z życiem pszczół i rolą, jaką pełnią w środowisku naturalnym.Dowiedzą się jak żyją pszczoły oraz jakie skarby wyciąga pszczelarz z ula. Przedszkolaki poznały pracę pszczelarza, dowiedziały się jak wybiera się miód z ula. Poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami oraz nauczyły się odróżniać pszczołę od osy. Wszystkie dzieci będą degustowały też różne gatunki miodu oraz przymierzać stroje pszczelarskie.