Warsztaty mają na celu zapoznanie dzieci z problemami ekologicznymi.Mamy nauczyć dzieci, dlaczego warto segregować śmieci i w jaki sposób to robimy. Dzieci uczą się rozpoznawać tworzywa i wyrzucać je do odpowiednich pojemników. Zajęcia te prowadzone są poprzez zabawy ruchowe.